top of page
Home

Asigurarea facultativă

Asigurarea facultativă de locuință și bunuri

Ce poți asigura?

Poți asigura bunuri extrem de diverse, de la icoana veche, moştenită de la străbunica, până la stupii de albine de la ţară. În fond, este vorba despre obiecte la care ţii sau despre rezultatul unor ani de muncă, de care e normal sa nu vrei să te desparţi. Ce nu putem despăgubi este doar valoarea sentimentală.

Bunurile asigurabile conţinute în imobilele asigurate sunt: mobilier, obiecte casnice şi electrocasnice, aparate electrice și electronice, instrumente muzicale, covoare, draperii și perdele, obiecte de îmbrăcăminte și materiale pentru confecţionarea acestora, saltele, perne, plăpumi, pături, lenjerie (şi altele asemenea), tablouri, sculpturi, colecţii sau alte obiecte care nu au valoare (artistică, ştiinţifică sau istorică) de patrimoniu, obiecte de agrement (obiecte de voiaj, unelte de pescuit, vânătoare), unelte agricole, viticole, pomicole, zootehnice, apicole (inclusiv stupi, fără familia de albine), precum și produse agricole, viticole, pomicole, animaliere, apicole pentru consumul propriu.

Cui se adresează această asigurare?

Poate beneficia de asigurare orice persoană fizică, proprietară a unor clădiri și/sau bunuri aflate pe teritoriul României, sau care are un interes în legătură cu bunurile ce urmează a fi asigurate, dar și persoanele fizice cu calitate de chiriași.

Care sunt avantajele unei astfel de asigurări?

 • În primul rând, este o asigurare flexibilă, pe care o poți adapta nevoilor tale.

 • Îți punem la dispoziție o echipă de profesioniști care te pot consilia astfel încât să ai o imagine clară asupra tuturor opțiunilor și să îți documenezi foarte bine alegerea.

 • Oferim mai multe variante de acoperire. Poți opta pentru una sau mai multe dintre variantele de tip A, B, C, D sau E precum și dintre clauzele speciale.

Ce riscuri sunt acoperite de asigurarea de tip A (FLEXA)?

În cadrul Tipului A de acoperire (FLEXA), vei fi despăgubit pentru daune, parţiale sau totale, produse de următoarele evenimente:

 • Incendiu;

 • Trăsnet sau explozie (chiar dacă trăsnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu);

 • Căderea de corpuri (aeronave sau părţi ale acestora, meteoriţi şi altele asemenea) pe imobilele şi anexele asigurate.

Incendii

Ce riscuri sunt acoperite de asigurarea de tip B (CALAMITĂȚI)?

În cadrul Tipului B de acoperire (clauza pentru CALAMITĂȚI), vei fi despăgubit pentru daune, parţiale sau totale, produse de unul sau mai multe din următoarele evenimente:

 • Furtună, grindină, inundaţie;

 • Scurgeri din sprinklere;

 • Coliziune cu autovehicule;

 • Boom sonic;

 • Prăbuşire sau alunecare de teren;

 • Greutatea stratului de zăpadă sau de gheaţă;

 • Avalanşă;

 • Cutremur;

 • Apa de conductă.

Ce riscuri sunt acoperite de asigurarea de tip C (FURT)?

În cadrul Tipului C de acoperire (clauza pentru FURT), vei fi despăgubit pentru pagubele produse de:

 • Furtul prin efracţie a bunurilor cuprinse în contractul de asigurare, aflate la adresa menţionată în poliţă;

 • Pagube produse prin spargerea sau deteriorarea prin furtul sau tentativa de furt prin efracţie a pereţilor, acoperişului, tavanelor, uşilor, ferestrelor şi duşumelelor, la imobile sau alte construcţii aparţinând Asiguratului, precum şi a mobilierului;

 • Furtul bunurilor asigurate prin întrebuinţarea cheilor originale, însă numai dacă acestea au fost obţinute prin acte de tâlhărie;

 • Cheltuielile de curăţare şi cele de înlocuire a încuietorilor avariate.

Ce riscuri sunt acoperite de asigurarea de tip D ( FERESTRE )?

 

În cadrul Tipului D de acoperire (clauza pentru FERESTRE ), vei fi despăgubit pentru:

 • înlocuirea, inclusiv cheltuielile de transport și instalare, datorată distrugerii ferestrelor care se găsesc în încăperile ocupate de către Asigurat, accidental sau din culpa terţilor, cu condiţia ca acestea, la data intrării în vigoare a prezentei poliţe, sa fie intacte și fără defecte.

securitate antihoti

Ce riscuri  sunt acoperite de asigurarea de tip E (VANDALISM)?

În cadrul Tipului E de acoperire (clauza pentru VANDALISM), vei fi despăgubit pentru pagubele produse de:

 • Vandalism fără efracţie;

 • Furtul elementelor clădirii/construcţiei prin efracţie sau acte de tâlhărie;

 • Distrugeri provocate elementelor clădirii/construcţiei și conţinutului de către animale sălbatice.

Clauza de AVARII ACCIDENTALE la:

a) Echipamente electrice
Despăgubim avarierea/distrugerea bunurilor asigurate, în cazul producerii următoarelor riscuri:: arcuri electrice, supratensiune, suprasarcină, scurtcircuit, întrerupere de curent (chiar dacă nu au fost urmate de incendiu);

b) Instalații
Poți asigura instalaţiile de climatizare, instalaţiile de încălzire cu panouri solare montate pe acoperiş, instalaţiile de pompare, filtrare, încălzire a apei din piscine, centrala termică, aflate la locaţia menţionată în poliţa de asigurare, pentru următoarele riscuri:

 • Reglarea defectuoasă, aruncarea în timpul funcţionarii a unor părţi componente, defecţiuni sau erori de funcţionare a dispozitivelor de protecţie;

 • Lipsa accidentală a apei în boilere sau în recipienţii sub presiune;

 • Suprapresiune sau implozie;

 • Scurtcircuit, supratensiune, formarea de arcuri voltaice sau inducţie;

 • Spargerea, crăparea accidentală a părţilor casabile, prin cădere, lovire, coliziune, variaţii de temperatură, altele decât cele datorate unei surse normale de căldură, accidente produse prin faptele neintenţionate ale oamenilor;

 • Defecte sau greşeli de proiectare/fabricaţie, defecte ale materialelor;

 • Greşeli de montare sau instalare, execuţie defectuoasă.

Clauza de RĂSPUNDERE CIVILĂ

Clauza de răspundere civilă îți oferă protecție în cazul despăgubirilor și a cheltuielilor de judecată pe care ești obligat să le plătești, pentru prejudicii produse din vina ta unor terţe persoane, la locuinţa ta sau cauzate de evenimente produse la această locuinţă, de care tu răspunzi civil.

Riscurile preluate în asigurare sunt cele de deces sau vătămare corporală a terţelor persoane aflate atât la locuinţă, cât şi în împrejurimile acesteia, precum şi avarierea sau distrugerea de bunuri, aflate în posesia altor persoane decât Asiguratul.

asigurare de accidente
Asigurarea facultativă: Product
bottom of page